Zandstralen gevel

Hoeveel kost een gevel zandstralen?

Het spreekt voor zich dat je zo goed als mogelijk op de hoogte wil zijn van de kostprijs die verbonden is aan het zandstralen van een gevel alvorens je de knoop doorhakt om er effectief toe over te gaan. Het is niet altijd even makkelijk om prijzen te plakken op een gevelreiniging of een gevelrenovatie, maar in het algemeen mag je uitgaan van prijzen tussen de 11 en 16 euro per m².

Wat is zandstralen?

Zandstralen houdt in dat een ondergrond bespoten wordt met een mengsel van straalmiddel en water met als uiteindelijke doel de reiniging van de ondergrond. Mogelijke straalmiddelen waarvan je gebruik kan maken zijn grit en olivinezand. Kwartszand gebruiken mag niet meer. Dat is bij wet verboden omwille van de gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan.

Waarom gevel zandstralen?

Zandstralen is een heel efficiënte manier om een gevel terug volledig proper te maken. Je slaagt met deze ingreep er zelfs in om het meest hardnekkige vuil van je gevel te verwijderen. Er zijn evenwel enkele factoren waar je zeker en vast rekening mee moet houden.

Aangezien zandstralen een vrij agressieve manier van reinigen is, is het aangeraden om deze techniek uitsluitend toe te passen op heel extreme vormen van vervuiling, zoals bijvoorbeeld graffiti.

Verder is niet elk type gevel opgewassen tegen een reinigingsbeurt met een zandstraler. Bij voorkeur bestaat de gevel in kwestie, die in goede staat moet verkeren, uit een hard materiaal. Een gevel waarvan het voegwerk reeds beschadigd is, zal door toedoen van zandstralen enkel nog meer beschadigd geraken. Een evenwaardig en iets milder alternatief voor zandstralen is nevelstralen.

Zijn er nadelen aan zandstralen?

Zandstralen kan een heel krachtige en effectieve techniek zijn, maar er zijn helaas ook enkele nadelen aan verbonden.

Een eerste mogelijke nadeel is dat er beschadigingen aan de gevel kunnen ontstaan. Wanneer je je gevel laat zandstralen, moet je er steeds nauwlettend op toekijken dat alle ramen en deuren op een correcte manier afgedekt worden. Indien dat niet gebeurt, is de kans reëel dat ze beschadigd geraken. Uiteraard wil iedereen dergelijke beschadigingen absoluut vermijden. Daarom besteed je de taak best uit aan een vakman, zodat je eventuele schade tot een minimum kan beperken.

Naast ramen en deuren, lopen ook bakstenen het risico om beschadigd te worden. Een vaak voorkomend fenomeen is dat de platinalaag van de gevelsteen weggestraald wordt. Eventuele versieringen die zich in de gevel bevinden, zoals bijvoorbeeld sculpturale elementen, zijn eveneens gevoelig voor zandstralen. Afdekken en met de hand reinigen is de boodschap.

Deze twee voorbeelden vormen het bewijs dat je op voorhand grondig moet nagaan of de gevel van je woning al dan niet bestand is tegen zandstralen. Het kan niet de bedoeling zijn dat het verwijderen van vuil extra kosten met zich meebrengt in de vorm van beschadigingen.

Het tweede nadeel bouwt enigszins verder op het eerste. Beschadigingen aan de gevel kunnen een aantasting van de ondergrond in de hand werken. Zoals reeds aangehaald moet het voegwerk van je gevel goed onderhouden zijn om in aanmerking te komen voor zandstralen.

Een derde en laatste nadeel is dat het aartsmoeilijk is om zelf tot zandstralen over te gaan. Zandstralen vraagt een bepaalde kennis van zaken, zeker op het gebied van de ondergrond waarop je de reinigingsmethode zal toepassen. Naast kennis moet je ook over het juiste materiaal beschikken. De kans dat je thuis een zandstraalmachine staan hebt is heel klein, waardoor je er al een moet gaan huren. Bovenop de (hoge) huurprijs mag je de brandstofkost en de vervoerskost niet uit het oog verliezen.

Hoe gevel zandstralen?

Gevelanalyse

Vooraleerst moet je nagaan of je gevel geschikt is voor een gevelrenovatie. Sterke steensoorten en onbeschadigde voegen zijn een must. Zo komen poreuze gevels en stabiele muren in aanmerking voor zandstralen en behandelde muren en geglazuurde stenen niet.

Zandstraalmachine huren of kopen

Om te kunnen zandstralen heb je logischerwijs een zandstraalmachine nodig. Die zal je moeten huren of kopen. Als je tot de aankoop ervan wenst over te gaan, moet je jezelf de vraag stellen of het de investering waard is: hoe vaak ga je het toestel gebruiken? Wat zal de verhouding van de huurprijs tot de aankoopprijs zijn? Een interessante denkpiste kan zijn om er een groepsaankoop van te maken. Op die manier spaar je gezamenlijk geld uit en levert het een win-winsituatie op voor de aankopers.

Kies het juiste zand

Voor zandstralen kan je geen gebruik maken van om het even welk soort zand. Zand om mee te zandstalen is op hoge temperatuur opgewarmd en lijkt op kleine brokjes glas, met een hogere sterkte dan normaal zand. Op basis van wat je precies gaat zandstralen, kies je het zand op maat.

Olivinezand is een zandsoort die vaak gebruikt wordt. De inslag van het straalmiddel is minder hard, wat van olivinezand het ideale zand maakt om gevelsteen mee te reinigen. De structuur van de steen of de toplaag zal namelijk niet beschadigd geraken.

Kan ik zelf mijn gevel zandstralen?

Je gevel zelf zandstralen is bij voorbaat niet helemaal onmogelijk, maar het is in elk geval een enorm grote uitdaging. Wanneer je niet over de nodige voorkennis beschikt en bijgevolg niet weet welke reinigingsmethodes je op welke ondergronden kan toepassen, ben je simpelweg een vogel voor de kat. Naast voorkennis is professioneel materiaal eveneens onmisbaar. De combinatie van deze zaken zorgt ervoor dat de klus uitbesteden aan een professional misschien wel de meest verstandige keuze is die je kan maken, al zeker wanneer je koste wat kost verder onheil wil voorkomen.

Laat je gevel zandstralen door een gevelreiniger!

De conclusie luidt dat het allesbehalve interessant is om als niet-gevelreiniger ervoor te opteren om je gevel eigenhandig te zandstralen. Enerzijds zal je er geen financieel voordeel uit puren en anderzijds loop je het risico op permanente schade. Om deze zaken te verhinderen, doe je er goed aan om de deskundige hulp van een specialist in te schakelen. Bobex staat je bovendien graag bij in die zoektocht: via Bobex.be heb je de mogelijkheid om offertes op te vragen bij tal van gevelreinigers, waarmee je enorm geholpen zal zijn in het maken van de juiste keuze.

Gevelrenovatie, gevelreiniging
Actief in meer dan 150 verschillende vakgebieden
Grootste kwaliteits offerteplatform van Nederland (TrustScore: 4,3)
Iedere maand vinden er meer dan 35.000 mensen de juiste professional via Bobex.
Al 24 jaar de pionier in de offertevergelijking
Snel en efficiënte oplossing. Ik kwam in contact met verschillende firma's en was zeer tevreden over hun aanbiedingen. ...Lees meer
Marcel d.
Wat een handige service dit! Je vult een vragenlijstje in en ontvangt vervolgens offertes van bedrijven. Prima. Hoef ik ...Lees meer
Walter M.
Zeer goede communicatie, snelle levering van 3 bedrijven en snelle offertes na telefonisch gesprek. Zeer vriendelijk en ...Lees meer
Roel V.
Bedrijven voor Gevel zandstralen