Een Gegevensverwerkingsovereenkomst (GVO) is een contract waarin de rechten en plichten van Bobex (handelend als gegevensverwerker) en uw bedrijf (handelend als gegevensbeheerder) met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Het vult de Algemene Voorwaarden van Bobex aan en is van toepassing op verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die onder de GDPR vallen.

In overeenstemming met GDPR Artikel 28, Sectie 3, bevat onze overeenkomst voor gegevensverwerking garanties dat:

– Bobex ermee instemt om persoonsgegevens alleen op schriftelijke instructies van uw bedrijf te verwerken.

– Alle personen die bij Bobex in aanraking komen met persoonsgegevens gebonden zijn tot geheimhouding.

– Bobex passende technische en organisatorische maatregelen neemt om de beveiliging van de gegevens te beschermen.

– Bobex zal niet uitbesteden aan een andere verwerker, tenzij dit schriftelijk door uw bedrijf is opgedragen, in welk geval een andere GVO zal moeten worden ondertekend met de sub-verwerker (op grond van artikel 28, lid 2 en 4).

– Bobex helpt uw bedrijf zijn verplichtingen onder de GDPR na te komen, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de betrokkenen.

– Bobex helpt uw bedrijf om te blijven voldoen aan de GDPR met betrekking tot artikel 32 (beveiliging van de verwerking) en artikel 36 (overleg met de gegevensbeschermingsautoriteit voordat u risicovolle verwerkingen uitvoert).

Bobex Overeenkomst Gegevensverwerking (BOGV)