Digitale meter

De top 5 meest gestelde vragen over de digitale meter

Sinds juli 2019 worden er alleen nog maar digitale meters geplaatst voor elektriciteit en aardgas. Als je beslist om te bouwen of te verbouwen en bijgevolg een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, dan krijg je automatisch een digitale meter. Het komt erop neer dat over enkele jaren heel Vlaanderen uitgerust zal zijn met digitale meters en de meter met terugdraaiende teller voorgoed tot het verleden zal behoren. Het is niet meer dan normaal dat je voorlopig nog niet vertrouwd bent met de nieuwe digitale meter en daarom kan het zeker en vast handig zijn om de 5 meest gestelde vragen over de digitale meter beantwoord te zien.

Is een digitale meter verplicht?

Iedereen is verplicht om over te stappen naar de digitale meter. Zoals reeds aangehaald worden er vanaf juli 2019 enkel nog maar slimme meters geplaatst, waardoor de terugdraaiende tellers geleidelijk aan zullen verdwijnen.

Wat kost de digitale meter?

Het financiële plaatje is een van de aspecten dat absoluut in acht genomen moet worden. Omwille van het feit dat de digitale meters stelselmatig ingevoerd worden, betekent dat ook dat de kosten gespreid zullen worden. Uit berekeningen blijkt dat een gezin met een gemiddeld verbruik op jaarbasis 12,6 euro meer zal betalen voor elektriciteit en 16,4 euro meer voor aardgas. Die extra kosten worden evenwel ruim voldoende gecompenseerd dankzij het inzicht dat je verwerft in je energieverbruik. Dat inzicht laat je toe verstandiger om te gaan met aardgas en elektriciteit, met als gevolg dat je fors kan besparen op je energiefactuur.

Hoe werkt de digitale meter?

Het oude systeem van de terugdraaiende tellers creëerde een oneerlijke situatie. Mensen met zonnepanelen moesten uitsluitend het verschil tussen opgewekte en afgenomen energie betalen, terwijl dit bij gezinnen zonder zonnepanelen nog steeds de volle pot bedroeg.

De komst van de slimme meter brengt hier verandering in. De digitale meter registreert de productie en het verbruik van elektriciteit afzonderlijk van elkaar. Op die manier kan exact berekend worden hoeveel elektriciteit eigenaars van zonnepanelen verbruiken. Daarop zullen ze gewone nettarieven moeten betalen, zoals iedereen.

Wanneer wordt de digitale meter geplaatst?

80% van de digitale meters dienen tegen 31 december 2024 geplaatst te zijn. Ten laatste op 1 juli 2029 moet elk gezin en elke kmo ermee uitgerust zijn.

De verantwoordelijke voor het uitrollen van de digitale meter is overigens Fluvius. De rechtsbasis hiervoor ligt vast in het Energiedecreet en de modaliteiten van de uitrol zoals het tempo en de bepaling van prioritaire doelgroepen ligt vast in het Energiebesluit. Fluvius zal, gezien de omvang van de klus, logischerwijs werken met enkele onderaannemers.

Wanneer moet de digitale meter aangevraagd worden?

Fluvius komt automatisch een digitale meter plaatsen bij:

  • klanten die een nieuwe meter aanvragen omwille van verbouwingswerken
  • gezinnen met een klassieke meter die na 1 juli 2019 zonnepanelen hebben geplaatst
  • gezinnen met een klassieke meter die na 1 juli 2019 een budgetmeter toegewezen hebben gekregen
  • iedereen met een defecte meter
  • gezinnen waar de verbruiksmeters vervangen moeten worden naar aanleiding van straatwerken

Bij de volgende doelgroepen komt Fluvius proactief langs tegen ten laatste eind 2022:

  • gezinnen met zonnepanelen voor 1 juli 2019 (voor eind 2022)
  • iedereen met een actieve budgetmeter voor 1 juli 2019 (voor eind 2021)
  • iedereen met een ‘slimme meter’ uit een van de vorige proefprojecten (voor eind 2021)

Elke klant waar een digitale meter geplaatst wordt, krijgt op voorhand een persoonlijke verwittiging. Via je EAN-code, terug te vinden op je factuur, kan je te weten komen wanneer precies dat zal zijn.

Indien je je digitale meter al sneller wil, kan je zelf een metervervanging aanvragen bij Fluvius. Sinds 1 januari 2020 betaal je 88 euro voor de vervanging van je oude elektriciteits- of aardgasmeter.

Slimme meter en zonnepanelen

Wat je nog meer moet weten over de digitale meter

Nu je antwoord gekregen hebt op de top 5 van meest gestelde vragen, ben je ongetwijfeld al een pak wijzer geworden over de digitale meter. Dat wil echter niet zeggen dat je nu van alles op de hoogte bent. Er zijn verder nog een aantal zaken met betrekking op de digitale meter waarbij het belangrijk is om er weet van te hebben.

Je bent en blijft als netgebruiker steeds zelf de eigenaar van je meetgegevens, wat dus wil zeggen dat je niet hoeft te vrezen dat je privacy zomaar te grabbel gegooid wordt. De Vlaamse regering geeft duidelijk aan wie gebruik mag maken van deze gegevens om bijvoorbeeld je energiefactuur op te stellen. Als iemand je gegevens wenst te gebruiken, zal dat alleen mogelijk zijn wanneer je er zelf expliciete toestemming voor geeft. Verder moet de persoon in kwestie zich houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot de privacywetgeving.

Daarnaast wordt je budgetmeter in de toekomst eveneens een digitale meter aangezien digitale meters ervoor zorgen dat budgetmeters overbodig worden. Het behoort tot de mogelijkheden om vanop afstand elke digitale meter in budgetmetermodus te plaatsen; de netbeheerder moet dit met andere woorden dus niet ter plaatse komen uitvoeren. Bovendien verkrijg je dankzij de digitale meter een nog betere kijk op energieverbruik, waardoor kwetsbare energieconsumenten voortaan in staat zijn om hun verbruik beter onder controle te houden en erop te besparen.

Slimme meters en zonnepanelen

De slimme meter telt de afname en de injectie van elektriciteit apart van elkaar. De afname is gelijk aan energie die afgenomen wordt van het elektriciteitsnet en de injectie is gelijk aan energie die je als het ware op het elektriciteitsnet ”injecteert”. Het centrale systeem trekt de injectie van de afname af en het verschil levert het eindtotaal op.

Wat als je de digitale meter weigert?

Als je vooralsnog in de waan was dat je de digitale meter kon weigeren en je op een plan aan het broeden was om de digitale meter op een creatieve manier te slim af te zijn, dan is de conclusie helaas dat dit geen optie is: er bestaat namelijk geen enkele manier om de digitale meter te omzeilen, weigeren is simpelweg verboden.

Vakmannen in Nederland